1-3 marca 2018, Wisła, Hotel Gołębiewski w Wiśle

X Międzynarodowe Sympozjum "Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki" 10 Jubileuszowa Edycja Sympozjum


PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy za udział w Jubileuszowym Sympozjum Rogówkowym!

Jubileusz jest praktyką  radosnego  świętowania obchodzenia okrągłych  rocznic ważnych i pozytywnych wydarzeń i uroczystości. Nasz wielki rodak Święty Papież Jan Paweł II zachęcał nas do świętowania jubileuszy.  Jubileusz dotyczy zwykle osoby, wydarzenia, państwa. Spotykaliśmy się z okazji jubileuszu dziesięciolecia corocznych spotkań okulistów podczas Sympozjum CORNEA Wisła.  Zgromadziliśmy  się w roku szczególnym  jubileuszu 100 lecia odzyskania niepodległości Państwa Polskiego.  Tym bardziej nasze spotkanie można powiedzieć przebiegło  w blasku naszego głównego państwowego  jubileuszu.  Ten czas zwykle wymaga podsumowań oraz przedstawienia perspektyw na dalsze lata. W ciągu dziesięciu corocznych spotkań w zjeździe wzięło udział ponad 10 000 uczestników.  Wygłoszonych   zostało 493 wykłady przedstawiono, 328 posterów. W 96 kursach  i warsztatach wzięło udział 1120 osób. To wreszcie pięć sesji banków okulistycznych. To tylko liczby chociaż najważniejsze jednak zostaje w naszych umysłach czyli przyjaźń, szacunek i zwiększenie naszej wiedzy medycznej. Przez te ostatnie dziesięć lat zmieniła się polska okulistyka. Wprowadziliśmy nowe metody diagnostyczne: OCT przedniego odcinka, mikroskopię konfokalną, nowe metody chirurgiczne: przeszczepy warstwowe i rąbkowych komórek macierzystych, keratoprotezownie, przeszczepy u dzieci. Nowe urządzenia chirurgiczne: mikrokeratom, laser femtosekundowy Gościliśmy 65 wybitnych wykładowców z zagranicy z pięciu kontynentów. Wszyscy wybitni polscy okuliści zajmujący się rogówką gościli w Wiśle. Wśród gości zagranicznych wymienię tylko tych którzy już odeszli, a wywarli ogromny wpływ na uczestników sympozjum. Peter Watson  Cambridge (1930- 2017) , Joaquin Barraquer Moner Barcelona (1927-2016) Cesare Forlini  Ravenna (1946- 2016). W tym roku odszedł wybitny polski okulista Rektor Prof. dr hab. n.med. Józef Kałużny, który zaszczycał nas  swoją obecnością i dzielił się z nami swoją wielką wiedzą i doświadczeniem.

Dzięki temu zmieniło się też nasze nastawienie do diagnostyki i leczenia chorób rogówki. Nawiązaliśmy też wiele wspaniałych przyjaźni owocujących wspólnymi publikacjami.  Śmiało można powiedzieć, że cel integracji z naszymi koleżankami i kolegami z zachodu został zrealizowany wzorowo.  Do upadku komunizmu (1989 rok)  w naszym kraju polska okulistyka pozostawała w izolacji w stosunku do zachodu co odbijało się niekorzystnie na naszym poziomie klinicznym i naukowym. Dopiero zmiana ustroju oraz wstąpienie do Unii Europejskiej pozwoliło na stopniowe niwelowanie tej różnicy. Nie byłoby to możliwe bez ogromnej pracy jaką wykonali polscy okuliści ale również dzięki wielkiej życzliwości naszych koleżanek i kolegów z zagranicy. Za tę pomoc wsparcie i życzliwość jesteśmy wdzięczni. Nasze Sympozjum traktowaliśmy jak starożytną agorę gdzie prezentowano nowe idee, omawiano już istniejące wskazywano drogi dalszego rozwoju.  Dziękuje też wszystkim tym którzy wsparli  w jakikolwiek sposób to naukowe przedsięwzięcie, wykładowcom, sponsorom i wszystkim wystawcom oraz obsłudze technicznej.  Bez wsparcia mojego Zespołu oraz InspireCongress, Sympozjum nie byłoby tak dobrze przygotowane. Za to serdecznie dziękuje. Specjalne podziękowania za wyrozumiałość pomoc i wsparcie wyrażam mojej żonie Bogusławie Orzechowskiej Wylęgała oraz dzieciom Janowi, Adamowi, Małgosi i Filipowi którzy dzielnie mnie wspierali od pierwszego Sympozjum.

Mam nadzieję że będzie nam dane świętować kolejne jubileusze zjazdu Cornea Wisla.

Zapraszamy na pierwszy weekend marca 2019 do Wisły!

 

Prof. dr hab. Edward Wylęgała

869

 Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

 

 

 

 

 

 

Hotel Gołębiewski w Wiśle
Al. Ks. Bp. Bursche 3
43-460 Wisła

1-3 marca 2018

ORGANIZATOR

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Nowowiejska 38
50-315 Wrocław

BIURO ORGANIZATORA

InspireCongress Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 95,
53-332 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

PARTNER NAUKOWY

Katedra i Oddział Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach
Tel.: 71/7809052