1-3 marca 2018, Wisła, Hotel Gołębiewski w Wiśle

X Międzynarodowe Sympozjum "Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki" 10 Jubileuszowa Edycja Sympozjum


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac na plakaty, które będą prezentowane podczas Sympozjum Rogówkowego w formie elektronicznej.

Streszczenia prac na plakaty należy dosłać najpóźniej do dnia 31 stycznia 2018 r. poprzez system rejestracji online lub emailowo na adres: plakatycornea@inspirecongress.pl

Gotowe elektroniczne plakaty (wg wytycznych poniżej) należy przesłać najpóźniej
do dnia 15 lutego 2018 r. na adres emailowy: kukurenda@inspirecongress.pl

 

POBIERZ SLAJD WZORCOWY

 

Hotel Gołębiewski w Wiśle
Al. Ks. Bp. Bursche 3
43-460 Wisła

1-3 marca 2018

ORGANIZATOR

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Nowowiejska 38
50-315 Wrocław

BIURO ORGANIZATORA

InspireCongress Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 95,
53-332 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

PARTNER NAUKOWY

Katedra i Oddział Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach
Tel.: 71/7809052