1-3 marca 2018, Wisła, Hotel Gołębiewski w Wiśle

X Międzynarodowe Sympozjum "Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki" 10 Jubileuszowa Edycja Sympozjum


PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO I ORGANIZACYJNEGO

prof. dr hab. Edward Wylęgała
834

Kierownik
Katedry i Oddziału Klinicznego Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Ordynator Oddziału Okulistycznego Okręgowego Szpitala Kolejowego
Hebei Provincial Eye Hospital Xingtai, Chiny



WICEPRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO
dr hab. n. med. Dorota Tarnawska, prof. nadzw. UŚ
dr hab. n. med. Anna Nowińska
dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski
dr hab. n. med. Sławomir Teper


 

 

 

 

 

 

 

Hotel Gołębiewski w Wiśle
Al. Ks. Bp. Bursche 3
43-460 Wisła

1-3 marca 2018

ORGANIZATOR

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Nowowiejska 38
50-315 Wrocław

BIURO ORGANIZATORA

InspireCongress Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 95,
53-332 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

PARTNER NAUKOWY

Katedra i Oddział Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach
Tel.: 71/7809052