1-3 marca 2018, Wisła, Hotel Gołębiewski w Wiśle

X Międzynarodowe Sympozjum "Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki" 10 Jubileuszowa Edycja Sympozjum


Redakcja i Wydawca Magazynu Lekarza Okulisty zapraszają do publikacji prac nawiązujących do Międzynarodowego Sympozjum Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki

Istnieje możliwość publikacji artykułów poglądowych, kazuistycznych, oryginalnych oraz plakatów. Prace będą traktowane priorytetowo, a Autorom zostaną przyznane punkty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (najnowsza ocena − 5 pkt.) oraz Index Copernicus (ICV 2016 – 44,99 pkt.).

Zapewniamy profesjonalną korektę językową (język polski, język angielski) oraz wysoki poziom edytorski.

Więcej informacji pod numerem telefonu 790 450 131 (Sylwia Błach).

Hotel Gołębiewski w Wiśle
Al. Ks. Bp. Bursche 3
43-460 Wisła

1-3 marca 2018

ORGANIZATOR

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Nowowiejska 38
50-315 Wrocław

BIURO ORGANIZATORA

InspireCongress Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 95,
53-332 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

PARTNER NAUKOWY

Katedra i Oddział Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach
Tel.: 71/7809052